5000 تومان

خلاصه فصل چهارم كتاب مبانی سازمان و مدیریت

5000 تومان

خلاصه کتاب کایزن کلید موفیقت رقابتی ژاپن

خانواده و مدرسه

ده گام تا کنکور

5000 تومان

ده گام تا کنکور نوشته رضا برومند

5000 تومان

اصول وفنون مذاکره

3000 تومان

کتاب تئوری انتخاب

تومان

کتاب کمک های اولیه روانشناختی

5000 تومان

کتاب مدیریت جلسات(خلاصه) pdf

3000 تومان

کتاب ملت عشق/الیف شافاک

فایل های آموزشی

متن تخصصی آموزش كاركنان

5000 تومان

متن تخصصی آموزش كاركنان