آزمون ها و پرسشنامه ها

mmpi-3پرسشنامه مینه سوتا.pdf

2000 تومان

mmpi-3پرسشنامه مینه سوتا.pdf

2000 تومان

پاورپوینت-mmpi 2-پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا

3000 تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان هاکمن و اولدهام

5000 تومان

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش

3000 تومان

پرسشنامه بهره وری ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ

آزمون ها و پرسشنامه ها

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

7000 تومان

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

آزمون ها و پرسشنامه ها

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

10000 تومان

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

آزمون ها و پرسشنامه ها

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

7000 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

5000 تومان

پرسشنامه سازگاری زناشویی(نیازهای زناشویی) صاحبی

2000 تومان

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا

5000 تومان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

3000 تومان

پرسشنامه مثبت اندیشی گرین و همکاران